بسم رب الشهدا والصدیقین

بسم رب الشهدا والصدیقین

زدست دیده ودل هردو فریاد   ..... هرآنچه دیده بیند دل کند یاد   

 

دل می رود ولی دیده را یارای دیدن نیست

 

گفتا نگریستی نباید که نگریستی !

 

ندا آمد فاعتبروا یا اولی الابصار

 

صاحبان دیده بصیرت ندارند که دل را ببینند

 

ولی صاحبدلان همیشه دیده بینا دارند

 

شهید خدا را دید و همراه دل شد

 

پس به مقام شهود رسید  و صاحب بصیرت شد

 

 وما............

 

دیدنمان  ضعیف است و ودل را گرد بی بصیرتی گرفته

 

نمی توان دید ................

 

ولی باز  بوی عطر آمد،  این رایحه ی عجیبیست !  دیده را باز میکند ، دل

 

را  بارانی میکند تا جلا بگیرد

 

 بوی شهید می آید .............

/ 1 نظر / 44 بازدید